Obchodní podmínky

Dodací lhůta je do 5. pracovních dnů (závisí na množství a druhu zboží). Pokud se dodací lhůta prodlouží, budeme Vás o tom informovat. Občas se stává, že Vaši objednávku nejsme schopni splnit, v takovém případe Vás budeme informovat o náhradním řešení. Místo odběru je stanovené na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na použití výrobku a prodejcem potvrzený záruční list.

Zboží Vám dodáme řádně zabalené na dobírku, kurýrní službou, případně na základě Vašeho požadavku, Vám ho zašleme poštou po uhrazení zálohové faktury.

Výměna zboží: Pokud nejste se zbožím spokojeni a chcete ho vyměnit za jiné, je to možné provést do 7 dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že je zboží v bezchybném stavu. Náklady na výměnu zboží nese objednatel.

Vrácení zboží / odstoupení od smlouvy: V souladu se zákonem máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14. dnů od převzetí  zboží. Pokud se rozhodnete pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek: Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašim číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Pokud jste už zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci kontakty a to za následujících podmínek: zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, zboží nesmí být použité, zboží musí být nepoškozené, zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.), zašlete spolu s dokladem o koupi. . Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, neboť neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Při splnění všech výše uvedených podmínek pro  vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme poukázkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14. pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případe nesplnění  některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od kupní  smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 

Kupní smlouva: Kupní smlouva, na jejímž  základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné potvrzení objednávky se považuje potvrzení telefonické, případně e-mailové, a to takové, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není považováno za závazné). Kontakt nutný k potvrzení objednávky učiní zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží. Prodávajícím potvrzená objednávka (nebo její část) je považovaná za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek dohodnutých v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považují hlavně obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počet), cena za zboží a přepravu, způsob a termín doručení. Záruční doba a odpovědnost za vady zboží. Záruční doba je 24 měsíců a začíná  plynout dnem převzetí zboží. Při prodeji na telefonickou a e-mailovou objednávku se dnem převzetí zboží rozumí den, kdy kupující převzal zboží. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození  vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce. Odpovědnost  za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, neboť všechno zboží je pojištěno. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní  události s dopravcem poskytnutá přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo zjevné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho zjištění, tj. ihned po prvním použití výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku už není  možné uznat. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně slovenského/českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich částí) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku tedy není možno považovat za vadu a nelze ji se ani reklamovat. V případe, že zboží při převzetí kupujícím není je v shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Pokud takový postup není možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví v průběhu šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující už při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. sjednání nápravy a to: bezplatným uvedením zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, přiměřeným snížením kupní ceny, náhradním dodáním zboží nebo odstoupením od smlouvy.

Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv  před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případe, že prodávající nesplní dohodnuté podmínky dodání. V případe stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Odmítnutí objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v těchto případech: - objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.) - zboží se už nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případe, že tato situace nastane, prodávající bude okamžitě kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případe, že kupující zaplatil už část nebo celou sumu kupní  ceny, bude mu táto částka vrácena na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů. Postup reklamace: Při uplatňovaní reklamace dodržujte prosím tento postup: Ihned po zjištění jakékoliv závady na dodaném zboží nás kontaktujte na čísle +420 545 234 822, případně e-mailem na: prohome@prohome.cz. Zde Vám budou poskytnuty informace o možném řešení reklamace. Pokud se závada projeví při prvním použití výrobku, nejpozději do 3 dnů od prodeje, poskytuje prodávající řešení reklamace okamžitou výměnou za bezchybný kus v těchto případech: zboží není viditelně použito, reklamace byla řádně a předem nahlášená, dané zboží je dostupné. Ochrana osobních dat: Ochranu soukromí považujeme za velmi důležitou Osobní informace, které nám svěříte, budou využívány výhradně za účelem poskytnutí kompletních služeb. Tato data chráníme před zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme třetímu subjektu Vaše kontaktní informace, ani údaje o Vašich nákupech. Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek. Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoliv jejich zasílání  ukončit podle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo odstoupit od záruky bezpečnosti v případe napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Jen v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Zpět
Kategorie: Obojí


Zavřít
  • Přiblížit
  • Přehrát

Rychlý telefonický kontakt: +420 545 234 822